1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معمولاً اولين نقطه اى كه پس از ابتلاى به سرطان سينه با بيمارى درگير مى شود، غدد لنفاوى زير بغل است، بنابراين هنگام عمل جراحى براي سرطان سينه ،تعدادى غدد لنفاوى زير بغل نمونه بردارى مى شود تا هم غدد درگير با بيمارى برداشته شوند و هم با تعيين درجه درگيرى وشدت بيماري، نياز بيمار به درمانهاي اضافي مانند اشعه درماني مشخص شده و از پيشرفت بيماري جلوگيرى شود.

 

ممكن است برداشتن غدد لنفاوى زير بغل با عوارض مختلفى چون تورم دست يا صدمه به اعصاب و عروق زير بغل همراه باشد. هم اكنون براى پيشگيرى از عوارض برداشتن غدد لنفاوى، روشى با عنوان نمونه بردارى از غده لنفاوى «نگهبان»  ابداع شده است. در اين روش با علامت گذارى از طريق مواد رنگى يا مواد راديواكتيو بسيار ضعيف، اولين غده لنفاوى زير بغل كه مربوط به سينه است، مشخص مى شود و هنگام عمل جراحى، فقط همين غده لنفاوى «پيش آهنگ» يا «نگهبان» (sentinel node)كه اولين محل آسيب پذير از سرطان سينه است، برداشته و براى پاتولوژى ارسال مى شود.

sentinel_node_2.jpg - 30.43 Kb
خوشبختانه ما نيز از اين تكنيك جديد و دانش مرتبط با آن بى بهره نمانده ايم و هم اكنون مدتى است اين شيوه درمانى از سوى بسيارى از پزشكان و متخصصان در درمان سرطان سينه به كار برده مى شود.
همانگونه که گفته شد در گذشته براى درمان سرطان سينه و تشخيص غدد لنفاوى كه درگير سرطان شده اند، 10 تا 15 غده لنفاوى از طريق جراحى برداشته مى شد . اما هم اكنون به شرط مراجعه زودهنگام بيماران فقط غده لنفاوي نگهبان كه در بيشتر اوقات آلوده بودن آن نشانگر آلوده شدن بقيه غدد زيربغل است، برداشته و براى تشخيص به پاتولوژى فرستاده مى شود. با اين شيوه عوارض پس از عمل همچون تورم دست، ضربه به عروق و اعصاب و دردهاى پس از آن كاهش مى يابد اين شيوه درمانى 10 سال است كه در دنيا به عنوان استاندارد درمانى پذيرفته شده است و در ايران نيز سه سال است كه از اين روش استفاده مى شود
البته هم اكنون مراكز استان هايى چون تهران، شيراز، مشهد، تبريز و اصفهان اين شيوه درمانى را به كار مى برند.نحوه انجام اين روش به اين صورت است که وقتى نوبت عمل جراحى براى بيمار تعيين مى شود، شب قبل يا صبح روز عمل، مقدار كمى از ماده راديو اكتيو بسيار ضعيف كه خطرى براى بدن ندارد و يا يك ماده رنگي آبي رنگ به نام پتنت بلو ، دور هاله سينه تزريق و اين ماده وارد اولين غده لنفاوى مى شود و پس از آن با انجام اسكن از بيمار، محل غده لنفاوى نگهبان مشخص مى شود. در هنگام عمل جراحى با دستگاه خاص كه توانايى مشخص كردن مواد راديواكتيو را دارد، محل دقيق غده مشخص شده و اين غده برداشته مى شود و در همان زمان روى غده بررسى پاتولوژى صورت مى گيرد. چنانچه غده درگير با سرطان نشده باشد، بقيه غدد لنفاوى نيز برداشته نمى شود. اين روش ناراحتى خاصى براى بيمار ايجاد نمى كند و دوره نقاهت آن كوتاه تر است و به بهبود زودتر بيمار كمك خواهدكرد.

دکتر نسرين السادات علوي متخصص جراحي عمومي و جراحي سينه

Tagged Under