1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نگاهي به سرطان روده بزرگ:

سرطان Colorectal كه به نام سرطان روده بزرگ هم ناميده مي شود، نامي است كه براي توصيف تومورهاي بدخيمي كه در كولون و ركتوم يافت مي شوند استفاده مي شود. كولون و ركتوم بخشي از روده بزرگ در سيستم گوارش هستند كه مربوط به جهاز روده اي و معده اي ميباشند. عموما كولون به ميزان 6-5 فوت بالاتر از روده كوچك و ركتوم به ميزان 7-5 اينچ پائين تر از روده بزرگ بوده و بالاي كانال مقعد قرار دارد.

در آمريكا، سرطان كولوركتال سومين سرطان شايع مي باشد. هر چند، تعداد مرگ و مير حاصل از اين بيماري به علت بهبود آزمايشات و تشخيص زود هنگام سرطان كاهش يافته است و اين سرطان مي تواند به راحتي درمان شود. فعاليت هاي فيزيكي و رژيم غذايي خوب با كاهش احتمال اين سرطان مرتبط مي باشد. هر ساله در حدود 150000مورد از سرطان ركتوم و كولون در آمريكا تشخيص داده مي شود.

موارد درماني من چيست؟

روشهاي درماني براي سرطان Colorectal بستگي به Stage تومور(مرحله پيشرفت) دارد. كه بدان معني است كه چقدر اين تومور گسترش يافته يا تا چه عمقي از ديواره روده يا ديگر بافتها را تحت تاثير قرار داده است. به طور معمول، بيماران با سرطان كولون اگر داراي لنف نودهاي مثبت باشند بعد از جراحي شيمي درماني خواهند شد. در مورد سرطان ركتوم، بيماران با لنف نود مثبت يا كساني كه توموري دارند كه به چربي هاي اطراف ركتوم نيز گسترش يافته است، معمولا" قبل از جراحي بايد شيمي درماني و راديوتراپي دريافت كنند. درمان بسته به سن بيمار، سابقه پزشكي او، سلامت عمومي بيمار و تحمل او براي درمان ها و داروهاي خاص مشخص خواهد شد.

گزينه هاي استاندارد درماني شامل چه هستند؟

Partial colectomy)Partial bowel resection): تومور و بافت نرمال در هر قسمتي از منطقه مبتلا در كولون برداشته خواهد شد و سپس جراح كولون سالم را دوباره به هم متصل مي كنند. در بعضي موارد پزشك ممكن است مجبور شود تا با يك كولستومي فوري، سوراخي را جهت خروج مواد جامد از روده به كيسه مخصوصي كه در بيرون بدن بيمار نصب شده است ايجاد كند تا بافتهاي سالم شفا يابند. در بعضي موارد، كولستومي دائمي مي باشد.

Laparoscopic surgery)Keyhde surgery): تيوب كوچكي مثل وسايل و دوربين بسيار كوچك درون شكم از طريق برشي ايجاد شده در ديواره شكم قرار ميگيرد. جراح از طريق تلويزيون داخل شكم را مشاهده كرده و مي تواند بخش بزرگي از روده و بافت اطراف را برش داده كه mesentery ناميده مي شود.

Radiotherapy: پرتودهي با انرژي بالا كه براي كشتن سلولهاي سرطاني مورد استفاده است. پرتودهي ممكن است به همراه جراحي به عنوان درمان قطعي (Definitive) صورت گيرد و يا اينكه پرتودهي ممكن است براي كاهش يا تسكين(Palliative) علائم سرطان كولوركتال مثل درد، خونريزي يا انسداد مورد استفاده قرار گيرد. معمولا" يكي از روشهاي پرتودرماني ذيل به منظور درمان سرطان كولوركتال استفاده مي شود:

External Beam Therapy)EBT): روشي براي توزيع پرتوهايي از اشعه ايكس پرانرژي به موقعيت تومور مي باشد. اين پرتو در بيرون بدن بيمار توليد شده (معمولا" توسط شتاب دهنده خطي) و به سمت جايگاه تومور هدف گيري مي شود. اين پرتوهاي ايكس مي توانند سلولهاي سرطاني را از بين برده و با يك نقشه درمان مناسب و صحيح مي توان بافتهاي نرمال اطراف را از تخريب حفظ كرد. هيچ منبع راديواكتيوي در داخل بدن بيمار قرار نخواهد گرفت.

Brachytherapy: قرار دادن موقتي مواد راديواكتيو در داخل بدن مي باشد كه معمولا" براي دادن دز بيشتر يا Boost از تشعشع در منطقه برش خورده مورد استفاده قرار مي گيرد.

Chemotherapy: داروهايي هستند كه به صورت داخل وريدي و يا خوراكي به منظور كشتن سلولهاي سرطاني به بيمار داده مي شود. شيمي درماني معمولا" به منظور كاهش احتمال عود تومور در هر قسمتي از بدن مورد استفاده است. شيمي درماني همانند راديوتراپي مي تواند علائم بيماري را كم كرده و طول عمر بيماري كه تومورهاي پراكنده دارند را افزايش دهد. اين داروها در طول زمان و به طور متناوب به بيمار داده مي شود. اين داروها عوارض جانبي مثل تعداد سلولهاي خوني ابنرمال، خستگي، اسهال، زخمهاي داخل دهان و سيستم ايمني در معرض خطر را كاهش مي دهد.

چگونه مي توان از ميان روهاش مختلف، روشي را انتخاب كنم؟

نياز است كه شما به اطلاعات داده شده توسط تيم پزشكي مسئول اعتماد كنيد. معمولا بيماران درماني را انجام مي دهند كه پزشك متخصص با توجه به اطلاعات پزشكي بيمار و موقعيت بيمار گرفته است.

اگر شما در حال انجام راديوتراپي باشيد، ريدشن آنكولوژيست تشخيص مي دهيد كه چه ميزان تشعشع مورد نياز است، به چه قسمتي از بدن اين تشعشع بايد تابيده شود و چه ميزان دز تشعشعي ضروري است.

اگر من جراحي را انتخاب كنم، راديوتراپي همچنان بايد ادامه يابد؟

تشعشع ممكن است براي كوچك كردن تومور قبل از جراحي و يا از بين بردن سلولهاي سرطاني باقي مانده بعد از جراحي مورد استفاده باشد.

درمان مدرن با پرتو در مورد سرطان كولوركتال چقدر موثر است؟

جراحي هنوز هم موثرترين نوع درمان در سرطان Colorectal است. راديوتراپي هم به عنوان درمان كمكي يا اضافي قبل يا بعد از جراحي موثرترين درمان مي باشد. اين نوع درمان احتمال پراكندگي يا شيوع سرطان راكاهش مي دهد.

عموما از تشعشع تنها به عنوان درمان اصلي يا قطعي براي درمان سرطان كولوركتال استفاده نمي شود. در بيشتر موارد از شيمي درماني همراه با راديوتراپي استفاده مي شود تا اثر راديوتراپي بهتر باشد. اين شيمي درماني ممكن است از طريق خوراكي يا داخل وريدي داده شود.

در طول راديوتراپي چه اتفاقي مي افتد؟

تشعشع يك نوع خاص از انرژي است كه توسط امواج يا جرياني از ذرات حمل مي شود. زماني كه از تشعشع با دز بالا استفاده مي شود- دزي بالاتر از دز تشعشعي براي گرفتن يك تصوير راديولوژي- اين پرتو مي تواند سلولهاي غيرطبيعي را از بين ببرد. اين پرتو باعث مي شود تا DNA در سلولها از بين رفته و نهايتا سلول بميرد.

به دليل اهميت درمان سرطان و نگه داشتن سلولها سالم قبل از انجام درمان نياز به شبيه سازي و نقشه درماني مي باشد. وضعيت هاي صحيح و دقيق براي گرفتن نتايج موثرتر گرفته خواهد شد. ممكن است كه پوست شما با يك جوهر دائمي علامت گذاري شود. شيلد هاي سربي لباس مانند براي حفاظت از بافتهاي سالم شما ساخته مي شود. از MRI  و  CT به منظور بهتر نمايش دادن جايگاه تومور استفاده مي شود.

عوارض جانبي احتمالي از راديوتراپي چه خواهد بود؟

عوارض ناشي از راديوتراپي مي تواند شامل اسهال، حركت مادام روده، خستگي، قرمزي پوست در قسمتي كه بيشترين ميزان دز را دريافت مي كند و كاهش اشتها باشد. معمولا"، عوارض ناشي از راديوتراپي بعد از زماني كه درمان قطع مي شود بهبود مي يابد ولي اغلب عملكرد روده ها ديگر مثل قبل نخواهد بود.

prin.ir

Tagged Under