1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


 

 

26 آبان 1372

دانشکده آدبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی

از راست:1 م؟2-من 3-مهدی نصیری مدیرمسوول وقت روزنامه کیهان


 

 

26 آبان 1372

دانشکده آدبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی

سخنرانی مهدی نصیری مدیرمسوول وقت روزنامه کیهان

استاد رحیم پور ازغدی به فکر فرو رفته است


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

  

 

 


Tagged Under