1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

13 آبان 1372

دانشگاه تهران

 


 

 

 


 

 

 


 

26 آبان 1372

دانشکده آدبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی

از راست:1 مهاجران2-من 3-مهدی نصیری مدیرمسوول وقت روزنامه کیهان

 

 

 


 

لانه جاسوسی

13 آبان1373

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

چ

 


 

Tagged Under