1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اتوبوس تهران ـ بیرجند ساعت هفت و 45 دقیقه صبح امروز  یازدهم فروردین در امیرآباد بیرجند واژگون شد

تعدادمصدومین11 نفر. اعزام به بیمارستان6نفر .

عکس های ارسالی :سیدعلی طباطبایی


 

آمار اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی _بیرجند از ابتدای طرح نوروزی۹۵ تا 11فرودین 95

فوت تصادفی ۱۰ نفر

Tagged Under