1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

اثر طبیعی ملی
پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب، کم نظیر، استثنایی، غیر متعارف و غیر قابل جایگزین که دارای ارزشهای حفاظتی، علمی و تاریخی یا طبیعی باشند، با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب می شوند. اقدامات حفاظتی در مورد این پدیده ها، باید تضمین کننده پایداری بهره برداری غیر مصرفی از آنها در طول زمان باشد.

1- خشکه داران - مازندران
2- دهلران - ایلام
3- سوسن سفید - گیلان
4- لاله واژگون - چهار محال و بختیاری
5- سرو هرزویل - گیلان
6- غار سهولان - آذربایجان غربی
7- غار قوری قلعه - کرمانشاه
8- چشمه گل فشان پیرگل – سیستان و بلوچستان
9- علم کوه - مازندران
10- غار یخکان - اردبیل
11- قله دماوند - مازندران
12- قله سبلان - اردبیل
13- قله تفتان - سیستان و بلوچستان
14- گنبد های نمکی خرسین - هرمز گان
15- سرو ابرکوه - یزد
16- سرو سیرچ - کرمان
17- فسیل مراغه -
18- غار ماهی کور -
19- غار چال نخجیر -

پناهگاه حیات وحش
محدوده ها یا زیستگاههای طبیعی نمونه برای جانوران وحشی که به منظور حمایت از جمعیت گونه های جانوری و افزایش سطح کیفیت آنها، انتخاب می شوند. کمترین وسعت پناهگاههای حیات وحش باید به حدی باشد که ضمن رفع نیاز گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل واحدهای آنها را نیز تضمین کند. این مناطق، محیط های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژ وهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت های گردشکری کنترل شده در پناهگاه ها مجاز است.

1- میانکاله (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) - مازندران
2- توران (ذخیره گاه زیستکره) - سمنان
3- شادگان(تالاب بین المللی) - خوزستان
4- بختگان (تالاب بین المللی) - فارس
5- شیدور (تالاب بین المللی) - هرمزگان
6- سلکه (تالاب بین المللی) - گیلان
7- امیرکلایه (تالاب بین المللی) - گیلان
8- سرخانکل (تالاب بین المللی) - گیلان
9- خوش ییلاق - سمنان
10- کلاه قاضی - اصفهان
11- فریدونکنار - مازندران
12- کیامکی – آذربایجان شرقی
13- قمیشلو - اصفهان
14- موته - اصفهان
15- روچون - کرمان
16- دز - خوزستان
17- کرخه - خوزستان
18- دشت ناز - مازندران
19- دودانگه - مازندران
20- میاندشت – خراسان شمالی
21- سمسکنده - مازندران
22- مهروئیه - کرمان
23- انگوران - زنجان
24- بیستون - کرمانشاه
25- لوندویل - گیلان
26- خارکو - هرمزگان
27- نایبندان - یزد
28- بوروئیه - یزد
29- حیدری – خراسان رضوی
30- جاسب - مرکزی
31- دره انجیر و نی باز - یزد
32- راسبند - مرکزی
33- شیر احمد – خراسان رضوی
34- چوکام -

منطقه حفاظت شده
اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و براساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.

1- حرا (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) – هرمز گان
2- ارژن و پریشان (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) - فارس
3- ارسباران (ذخیره گاه زیستکره) - آذربایجان شرقی
4- توران (ذخیره گاه زیستکره) - سمنان
5- کویر (ذخیره گاه زیستکره) - سمنان
6- گنو (ذخیره گاه زیستکره) - هرمز گان
7- هامون (تالاب بین المللی) - سیستان و بلوچستان
8- گاندو (تالاب بین المللی) - سیستان و بلوچستان
9- سیاه کشیم (تالاب بین المللی) - گیلان
10- حله - بوشهر
11- البرز مرکزی – مازندران و تهران
12- کالمند - یزد
13- دنا – کهگیلوئیه و بویر احمد
14- مراکان - آذربایجان غربی
15- جهان نما - گلستان
16- دز - خوزستان
17- کرخه - خوزستان
18- کوه بافق - یزد
19- اشترانکوه - لرستان
20- بیدوئیه - کرمان
21- هفتاد قله - مرکزی
22- سبز کوه - چهار محال و بختیاری
23- هرمد - هرمزگان
24- ورجین - تهران
25- بهرام گور - فارس
26- سرانی – خراسان شمالی
27- ساریگل - خراسان شمالی
28- سالوک - خراسان شمالی
29- پرور - سمنان
30- تندوره – خراسان رضوی
31- انگوران - زنجان
32- مند - بوشهر
33- قرخود - خراسان شمالی
34- جاجرود - تهران
35- باغ شادی - یزد
36- کوه خیز و سرخ - کهگیلوئیه و بویر احمد
37- میان جنگل - فارس
38- سرخ آباد - زنجان
39- بیجار -کردستان
40- سفید کوه - لرستان
41- بیستون - کرمانشاه
42- لیسار - اردبیل
43- تنگ صیاد - چهار محال و بختیاری
44- جزایر فارور – هرمز گان
45- باشگل - قزوین
46- لشگردر - همدان
47- مانشت و قلارنگ - ایلام
48- بلس کوه - مازندران
49- چهار باغ - مازندران
50- واز - مازندران
51- هراز - مازندران
52- آبشار شیرگاه - مازندران
53- خیبوس - مازندران
54- شش رودبار - مازندران
55- اساس - مازندران
56- هزار جریب - مازندران
57- بولا - مازندران
58- گشت رودخان و سیاه مزگی - گیلان
59- سیاه رود رودبار - گیلان
60- سرولات و جواهر دشت - گیلان
61- لوه - گلستان
62- زاو - گلستان
63- سیاه کوه - یزد
64- باغ کشمیر- خراسان رضوی
65- ارس سیستان - خراسان رضوی
66- شیمبار – خوزستان
67- شالو و مونگشت - خوزستان
68- هفت شهیدان - خوزستان
69- میر آباد - آذربایجان غربی
70- بیرک - سیستان و بلوچستان
71- پوزک - سیستان و بلوچستان
72- شیله - سیستان و بلوچستان
73- هلن - چهار محال و بختیاری
74- بوجاق -
75- سولک - کهگیلوئیه و بویر احمد
76- کوه خامین - کهگیلوئیه و بویر احمد
77- دیل - کهگیلوئیه و بویر احمد
78- دنای شرقی - کهگیلوئیه و بویر احمد
79- حرای گابریک، جاسک شرقی و غربی - هرمز گان
80- حرای رود گز - هرمز گان
81- حرای تیاب و میناب - هرمز گان
82- حرای خوران - هرمز گان
83- سراج - هرمز گان
84- کبیر کوه - ایلام
85- دینار کوه - ایلام
86- ماله گاله - فارس
87- نتگ بستانک - فارس
88- آبشار مارگون - فارس
89- بوزین و مرخیل - کرمانشاه
90- قلاجه - کرمانشاه
91- آق داغ - اردبیل
92- خانگرمز - همدان
93- الوند – مرکزی

پارک ملی
مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه های جانوری و رویشگاه های گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می شوند. پارکهای ملی محل مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت به شمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیت های مرتبط با بهره برداری های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیش بینی شده است.

1- دریاچه ارومیه (ذخیره گاه زیستکره – تالاب بین المللی) – آذربایجان غربی
2- کویر - سمنان
3- گلستان – گلستان
4- توران - سمنان
5- بختگان - فارس
6- بوجاق - گیلان
7- خبر - کرمان
8- بمو - فارس
9- خجیر - تهران
10- سرخه حصار - تهران
11- تندوره – خراسان رضوی
12- کلاه قاضی - اصفهان
13- لار - تهران
14- تنگ صیاد – چهار محال و بختیاری
15- سالوک – خراسان شمالی
16- ساریگل – خراسان شمالی
17- نایبند - بوشهر
18- پابند - مازندران
19- کیاسر – مازندران

Tagged Under