1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جانوران ایران به دو گروه اصلی بی مهرگان و مهره داران بخش می شوند. بی مهرگان شامل هفت شاخه ی اسفنج ها، کیسه تنان، کرم های پهن، کرم های لوله ای، کرم های حلقوی، آرواره داران، نرم تنان، و خارپوستان هستند و مهره داران شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی ها و دوزیستان می شوند.

پستانداران

160 گونه پستاندار در 10 راسته در ایران شناسایی شده اند که از کوچک ترین پستاندار دنیا،حشره خوار کوچک 2 گرمی تا بزرگ ترین پستاندار دنیا، نهنگ 130 تنی در آن وجود دارد. هر پستاندار در محدوده ی طبیعی مشخصی به نام زیستگاه زندگی می کند. زیستگاه مجموعه ای از تیپ پوشش گیاهی، پستی و بلندی، نوع خاک، آب و هوا، میزان بارندگی، میزان نور، غذا و مناسبات بین آن ها است که باعث ایجاد شرایط مناسب برای زندگی جانوران می شود. پستانداران ایران در 7 زیستگاه زندگی می کنند:

زیستگاه جنگلی خزر: شامل جنگل های شمالی کوه های البرز از پارک گلستان در شرق تا آستارا در غرب. پستانداران این زیستگاه روزها در بخش متراکم جنگل پنهان می شوند و شب ها در جاهای بازتر فعالیت می کنند. مرال، شوکا، اشگول و سمور جنگلی در این زیستگاه زندگی می کنند.

زیستگاه کوهستانی: شامل مناطق مرتفع که نسبت به زمین های مجاور حرارت کمتر و بارندگی بیشتر دارند. ول برفی، پازن و پلنگ در این زیستگاه زندگی می کنند.

زیستگاه جنگلی زاگرس: شامل ارتفاعات شمال غرب به جنوب شرق کشور که بخش عمده آن را درختان بلوط تشکیل می دهند. سنجاب ایرانی در این زیستگاه زندگی می کند.

بیشه زار و جنگل های گرمسیری خوزستان: شامل دشت های کم ارتفاع وسیع و رودخانه های پرآب منطقه خوزستان. گوزن زرد ایرانی، رودک عسل خوار، حشره خور شوش و جربیل بین النهرین در این زیستگاه زندگی می کنند.

زیستگاه بیابانی: شامل بخش وسیعی از شن زارها و کویرهای کشور. پستانداران این زیستگاه شب فعال هستند و آب مورد نیاز را از گیاهان و شبنم تهیه می کنند. دوپا، روباه شنی و گربه ی شنی در این زیستگاه زندگی می کنند.

زیستگاه بلوچی: شامل نواحی ساحلی دریای عمان و بخشی از ساحل خلیج فارس. در این زیستگاه یخ بندان وجود ندارد و درجه حرارت و رطوبت بالا است. حیوانات این زیستگاه شبیه حیوانات هند هستند. خرس سیاه، سنجاب بلوچی و خدنگ در این زیستگاه زندگی می کنند.

زیستگاه استپی: شامل کلیه ی دشت های وسیع و بلند بین کوه های شمال و زاگرس تا مرز افغانستان و پاکستان. پستانداران این ناحیه دست و پایی بلند دارند و قادرند با سرعت زیاد بدوند. آهو و یوز در این زیستگاه زندگی می کنند.

 

Tagged Under