1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

طبقه بندی پرنده

 

t. طبقه بندی پرندگان شامل گروهی از پرندگان به دسته با توجه به شباهت های فیزیولوژیکی ، و اخیرا ، با در نظر گرفتن آنها آرایش ژنتیکی. این طبقه بندی نیز به عنوان طبقه بندی شناخته شده است. سیستم طبقه بندی توسط کارل لینه ساخته شده است.

. بخش اول از طبقه بندی به پادشاهی. . پرندگان به پادشاهی Animalia (یعنی حیوانات) طبقه بندی شده. . پادشاهی است بیشتر به راسته تقسیم می شود. . پرندگان در Chordata نژاد (حیوانات با ستون فقرات) می باشد. . بعد در تقسیم بندی های کلاس است. کلاس برای پرندگان Aves است. از این مرحله ما خواهد بود با خرید و فروش کاملا طبقه بندی پرندگان Aves یعنی چگونه کلاس تقسیم شده است تا.

. در طبقه بندی پرندگان Aves کلاس است تا به 23 دستور تقسیم می شود. . پرندگان در همه جهت به اشتراک گذاری بسیار شبیه صفات. . بیش از نیمی از کلاس Aves در Passeriformes منظور هستند (با نام مستعار دیگر کوچکتر دستورات عبارتند از : Struthioniformes (شترمرغ ، شترمرغ استرالیایی ها و غیره) ، ماکیانسانان (قرقاول ، مرغ شاخدار و غیره) ، دارکوبسانان (Barbets ، woodpeckers و غیره) و بسیاری دیگر.

. دستورات بیشتر به خانواده ها تقسیم می شود. . به 142 خانواده در Aves کلاس وجود دارد. -dae. طراحی خانواده معمولا با پسوند - جواهری نشان داد. For . به عنوان مثال ، Apodiformes سفارش شده است به خانواده تقسیم می شوند : Apodidae (swifts معمولی) و Hemiprocnidae (swifts کاکل دار).

. در داخل خانواده شما جنس ، از آنها وجود دارد در 2،057 کلاس Aves پیدا کنید. . بعدی کوچکترین واحد از طبقه بندی گونه پرنده می باشد. I در برخی موارد ، گونه ها است بیشتر به گونه تقسیم شده ، اغلب این اتفاق می افتد چرا که پرندگان از همان گونه زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی ممکن است کمی متفاوت است. در 9،702 گونه از پرندگان وجود دارد.

. جنس و گونه اسامی استفاده می شود در هنگام استفاده از نام علمی این پرنده است. with a lower case letter. جنس همیشه با حرف بزرگ و گونه با یک حرف با حروف کوچک آغاز می شود. آنها همیشه باید نوشته شود به شرح زیر است : camelus Struthio (شتر مرغ) و یا زیر خط دار اگر دست نوشته شده است.

. اجازه بدهید نگاهی به طبقه بندی به عنوان مثال پرنده کامل نگاه کنید. The African fish eagle is classified as follows : عقاب ماهی آفریقایی است طبقه بندی شده به شرح زیر است :

  • Kingdom: Animalia پادشاهی : Animalia
  • Phylum: Chordata راسته : Chordata
  • Class: Aves رده : Aves
  • Order: Ciconiiformes ترتیب نمایش : Ciconiiformes
  • Family: Accipitridae خانواده : Accipitridae
  • Genus: Haliaeetus جنس : Haliaeetus
  • Species: Vocifer گونه : Vocifer

. آنچه در بالا آمد فقط یک توضیح اساسی طبقه بندی پرندگان است. ما باور داریم که آن را به شما با دیدی نسبت به مطالعه این پرنده شگفت انگیز از طبقه بندی ارائه شده است.

محمد  نورمحمدي

منبع:birds.com


Tagged Under