1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 3.00 (2 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

چه کاری می تواند برای پرنده ای که زخمی شده انجام داد -- چه اهلی و یا وحشی؟

. پرنده ای که زخمی می شود بسیار مهم است  یک دامپزشک در اسرع وقت پرنده را معاینه کند . در این فاصله ممکن است لازم باشد به عمل کمک های اولیه در پرنده شما. . در زیر پیشنهادات خود را برای مقابله با آسیب های مختلف استارائه می شود اما به یاد داشته باشید حتی اگر کمک های اولیه باشد  پرنده باید به یک دامپزشک نشان داده شود.

I در مورد خونریزی ، منبع خونریزی باید مشخص می شود.از پودر خون بند ، آرد ذرت و یا جوش شیرین برای جلوگیری از خون ریزی می توان استفاده کرد

مخلوطی از زاج سفید و آب سرد نیز می تواند اعمال شود. محل پد گاز بیش از زخم و اعمال فشار . . اگر پرنده ای پا مجروح شود با پماد آنتی بیوتیک و پانسمان شل استفاده شود

. برای استخوان شکسته بال قطع پا از جوراب و مکان پرنده زخمی در داخل با سر خود را از طریق سوراخ. حصول اطمینان از این که پرنده به راحتی می تواند نفس بکشد و سوراخ جانبی جهت فوت آن وجود داشته باشد

. اگر پرنده ای مجروح در شوک (در حال حرکت نیست ، تنفس کم عمق و سریع ، چشم کمی بسته)باشد محل آن را در یک محیط گرم با نور کم آماده می کنیم

I. اگر شما پرنده وحشی مجروح داشته باشید بهتر است آ درمان نکنید چون در برخی کشورها غیر قانونی است . بهترین کار این است تا با نزدیکترین مرکز توانبخشی پرنده را ببرید. اگر پرنده ای با پنجره برخورد کرد در یک جعبه  سوراخ شده ، آن را بیش از احتمال را بازیابی و پرواز کردن.نگهداری می کنیم

. آیا دسته پرنده وحشی بیش از حد به عنوان این به تروما از وضعیت اضافه نمی کند. . بهترین کار این است و نه رسیدگی به پرنده زخمی به عنوان طعمه از آنها به احتمال زیاد به شما صدمه دیده است ، بلکه بی درنگ تماس با مسئولین آموزش به آنها و رسیدگی صحیح می باشد. بهترین راه برای جذب پرنده وحشی پرتاب یک حوله یا پتو   است . با دقت آن را بگیرید و مطمئن بال خود دروغ می گویند در مقابل بدن خود را (به یاد داشته باشید ، این روش می تواند بر روی پرنده ای مجروح از شکار استفاده نمی شود). سایر روش ها از جذب ، مانند گرفتن و نگه داشتن منقار پرنده زخمی زیر بازو هستند ، توصیه نمی شود مگر اینکه آموزش دیده باشید به انجام آن

برگردان و تنظيم :محمد نورمحمدي

oshagh.com

منبع : birds.com

Tagged Under