1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در حالی که جنس ماده سهره خیلی کم و سخت تن به  خواندن می دهد ، جنس نر توانایی آواز خواندن در انواع مختلف فرکانس دارد، حتی در سطح بالا با تولید سوت که از یک صفحه کلید پیانو فراتر می رود. پرندگان نر از صدای خودبرای جلب جنس ماده استفاده کرده و برای محافظت از منطقه خود هم استفاده می کند. اعتقاد بر این است که فرکانس متنوع از آهنگ ها ممکن است جذاب تر به ماده ها باشد، .

دو متغیر مؤثر بر زمین از ترانه پرنده هستند فشار هوا و فعالیت عضلانی است. . تحقیقات اخیر نشان داده است که فعالیت عضلات نقش بزرگتر در این رابطه. دارد . این مطالعه از   توبیاس  از مرکز ملی برای صدا و گفتار (در دست دولت از دانشگاه یوتا ) ، و همچنین فرانتس Goller ، و جان اچ فیشر. . سرمایه گذاری برای تحقیق توسط موسسه ملی بهداشت ارائه شده است

. عضو آوازی سهره گورخر است به نام syrinx ، و اقدامات صرفا یک هشتم اینچ در هر دو طرف. . این در حال حاضر ، شناخته شده را از طریق مطالعات گذشته ، که گورخر نر به حال عضلات بزرگتر آوازی کنترل syrinx نسبت به ماده. . در این مطالعه داربست غضروف ، که به پشتیبانی از syrinx پرنده ، و همچنین به عنوان "آلت" (بخشی است که نوسان در هنگام حرکت هوا را از طریق آن) در syrinx ، مورد بررسی قرار گرفت. . این نشان داد که غضروف سهره نر را داربست است بزرگتر ، در حالی که لب ، شکل های مختلفی را که از زنان می باشد. داربست  ، بنابراین به عنوان برای رسیدن به فرکانس بالا یادداشت ها.

. محققان به دنبال مطالعه که آیا فشار ریه و یا قدرت عضلانی آوازی زمین از اهمیت بیشتری برخوردار بود عامل کنترل در سهره نر از گورخر. . آنها با ضبط تلفن های موبایل از  شش نر و شش ماده  برای مدت دو هفته آغاز شد. لوله های حاوی سنسورهای فشار هوا را به کیسه هوا قرار دادند. . به خصوص طراحی تجهیزات اطمینان می داد که پرندگان می تواند همچنان به پرواز و آواز خواندن آزادانه انجام دهند

اندازه گیری در حالی که گرفته شد نتایج نشان داد که فشار هوای بالاتر به زمین بالاتر منجر شود ، نشان می دهد که فشار ریه  تحت تاثیر  فرکانس آهنگ قرار می گیرد

واقعیت این است که عضلات آوازی در زمین نقشی کلیدی در  آهنگ پرنده دارند

تهیه و تنظیم

محمد نورمحمدی

بیولوژیست

birds.comمنبع

Tagged Under