1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رفتار پرنده اشاره به اقدامات پرنده در پاسخ به شرایط زیست محیطی است برخی از رفتار پرنده  غریزی است ، در حالی که رفتار دیگر آموختنی است. ). رفتار شامل مراقبت از خود ، تغذیه و تعامل با دیگران (پرندگان ، انسان ، حیوانات دیگر)است

به منظور توسعه یک رابطه شاد و رضایت بخش با پرنده از آن جهت مهم است که حیوان خانگی  درک رفتار داشته باشد. . مشاهده پرندگان توسط مردم به عنوان بخشی از گله خود و در نتیجه مطابق آن عمل کنید. رفتار غالب شده توسط پرندگان نمایش داده شده است زمانی که پرنده معتقد است سر از نظم . است و بنابراین بسیار مهم است برای ایجاد نظم  با پرنده خود را به عنوان تابع در نظر گرفته پرنده غالب ممکن است "بد" رفتار مانند گاز گرفتن از خود بروز دهد. . ممکن است برای دفاع از قلمرو خود در مقابل مردم متنفر و حمله به آنها را احساس کند به آن نیاز دارد . چنین رفتاری توسط پرندگان را می توان با نگه داشتن سطح بالای سر پرنده را با قفسه سینه خود اجتناب شود آیا اجازه می دهد آن را به جایگاه بلند بالای شما و یا بر روی شانه خود را به عنوان تشویق می کند این رفتار غالب نیست.

رفتار پرنده اغلب می تواند ، می شود بسیار شبیه به یک زبان خارجی تفسیر شده است. t. کلیک کردن بر روی زبان دعوت به تعامل است. . سنگزنی از منقار نشان می دهد رضایت. P نفس نفس نشانه ای که یک پرنده است بیش از حد گرم یا شاید ناراحت کننده است. A تلنگر تیز بال نشان می دهد که دلخوری. . مشاهده رفتار پرنده حیوان خانگی خود را به دقت و به شما بینش بسیار به دولت خود را از ذهن و سلامت کلی به دست آورید.

بخش مهمی از رفتار پرنده نگه می دارد آن را به عنوان پر در شرایط خوبی است. شامل صاف کردن پر شده توسط نوازش پرهای با منقار. رفتار پرندگان باغ ممکن است شامل حمام گرد و غبار و پاشش آب به اطراف در.

رفتار تغذیه پرنده ممکن است به علت تغییر دما ، فصل و زمان از روز متغیر است. . در زمستان آنها احتمال بیشتری برای استفاده از فیدر پرنده به دلیل عدم وجود منابع غذایی طبیعی است. .. بسیاری از پرندگان انتظار داشت هر روز تا در یک زمان خاص تغذیه شوند . بعضی از گونه های بسیار کثیف فیدر و اشتراک با شور و شوق بزرگ است.

رفتار پرنده  پیچیده و جذاب است

تهیه و تنظیم

محمد نورمحمدی

منبع:BIRDS.COM


Tagged Under