1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

طول متوسط عمر برخی از پرندگان به قرار زیر است:

 

 

 • پرنده سیاه                 12            سال

 

 • مرغ                        14             سال

 

 • سهره                       15              سال

 

 

 

 • بلبل                        18               سال

 

 • کبوتر                      20                سال

 

 • قناری                      24               سال

 

 • مرغ سقا                   50               سال

 

 • طوطی                     60               سال

 

 • مرغ ماهی خوار         60               سال

 

 • کبک                       15               سال

 

 • قرقاول                     15               سال

 

 • چکاوک                             18               سال

 

 • طاووس                             24               سال

 

 • غاز                        40               سال

 

 • عقاب                      100             سال

 

 • کلاغ                       100             سال

 

 • قو                          100             سال

 

 

creatures.blogdoon.com

Tagged Under