1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 • خرگوش                   7             سال

 

 • گوسفند                     12           سال

 

 • گربه                       13           سال

 

 • سگ                       15           سال

 

 • بز                          15           سال

 

 • گاو                         25           سال

 

 • خوک                      25           سال

 

 • اسب                       30          سال

 

 • شتر                        40          سال

 

 • شیر                        40          سال

 

 • فیل                         100        سال

 

 • نهنگ                      100         سال

 

 • سوسمار                   300         سال

 

 • لاک پشت                 350        سال

 

 

creatures.blogdoon.com

Tagged Under