1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راسته گنجشگ - تیره پری شاهرخ

نام انگلیسی : Golden Oriole (Eurasian Golden Oriole)

نام فرانسوی : Loriot d’Urope

نام علمی (لاتین) : Oriolus Oriolus

چطور پیدایش کنیم :

اندازه پری شاهرخ 23 سانتی‌متر است؛ پرنده نر به‌رنگ زرد درخشان با دم و بالهای سیاه که قسمتی از کناره‌های دم آن زرد رنگ است ، ماده و نابالغ این پرنده سبز مایل به زرد هستند ، روی تنه سبز، بال ها و دم زیتونی قهوه ای، دمگاه زرد مایل به سبز، زیرتنه زرد سفید که تا حدی رگه‌رگه است و در بین شاخ و برگ درختان تشخیص آن دشوار می باشد .
پرنده ای است خجالتی و هم اندازه توکا، جز هنگام مهاجرت، بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده می شود.

پری شاهرخممکن است با دارکوب سبز که دمگاه زرد ولی جثه پرتر و روی سرش قرمزی دارد ، اشتباه شود .

پروازش سریع و موجی است ، با نشیب و فرازهای طولانی که با یک اوج گرفتن خاص روی شاخه می نشیند
در پرواز دم نسبتا کوتاه آمده و شبیه دارکوب ها پروازش اندکی موجی شکل است که با کج کردن بال ها حالت پروازش تغییر می کند.
معمولا نزدیک به نوک درخت ، خود را در بین شاخ و برگ پنهان می کند .

صدای پرنده:

صدای پری شاهرخ آهنگین و بلند است و شبیه "ته جو-ولی-که لی اووه، tjoh-wlee-klee-ooh" و هنگام هشدار، به صورت "کرا-ایک، kra-eik" مانند جی جاق شنیده می شود.

زیستگاه :

اساسا درخت‌زی است ، در پارک‌های پر‌درخت ، میوه‌زارهای کهن ، سواحل رودخانه‌ها ،

جنگل‌ها و به ندرت در فضای باز دیده می شود .

آشیانه خود را معمولا بین دو انشعاب یک شاخه افقی به صورت آویزان می سازد .

 

پری شاهرخ

پراکندگی :

پری شاهرخ از جمله پرندگانی‌ست که تابستان‌ها فراوان بوده و به صورت مهاجر عبوری در همه جای ایران دیده می شده است ؛ اما به دلیل نابودی زیستگاه‌های مختص به این پرنده ، اعم از قطع درختان کهنسال باغها وپارکها ، جمعیت این پرنده زیبا و با شکوه رو به کاهش نهاده است .

حفاظت:

برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده زیبا و باشکوه در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در حال حاضر این پرنده در پرنده فروشی ها به فروش می رسد امید است مسئولین تدبیری بیاندیشند تا خرید و فروشش ممنوع شود.

iranbirds.com/

Tagged Under