1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 5.00 (1 Vote)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پرندگان درخت زی هستند که رنگهای عمده آنها سیاه ، سفید و اندکی قرمز است ، مگر دو گونه

wryneck

wryneck/دارکوب راه راه(قهوه ای)

که از رنگ سبزشان مشخص هستند ، و نیز دارکوب راه راه . سر بزرگ ، گردن باریک اما نیرو مند
، بالهای گرد یا لوزی شکل و پرواز قوی موج مانند دارند . پاها قوی و انگشتها (دو تا جلو تا عقب)
مناسب برای محکم چنگ انداختن به تنه درخت هستند . پرنده از دم نیز برای تکیه دادن استفاده
می کند . منقار این پرندگان محکم ، تیز و مانند قلم درز است و برای گرفتن کرم و حشرات داخل
چوب ، تنه درختها را با آن سوراخ می کنند . با زبان بسیار دراز ، چسبناک و مخروطی که انتهای
آن  غالبا خوار دارد ، کرم یا حشره را از داخل سوراخ حفر شده بیرون می کشند . منقار رشد
می کند و تجدید می شود چون نوک آن دائم رو به کندی و فرسایش می رود . گزارش شده
است که ساخت لانه با ۵ ساعت تلاش در روز ، یک هفته طول می کشد . علاوه بر حشرات
ذکر شده از مورچه و دانه تغذیه می کند .

در حدود بیش از ۲۰۰ گونه دارکوب در جهان وجود دارد. دارکوب‌ها تقریباً در هر جا که درخت باشد دیده می‌شوند.

درایران ۱۰ گونه دارکوب وجوددارد.

white-winged woodpecker/دارکو بال سفید

white-winged woodpecker/دارکو بال سفید

دارکوب راه راه

نام علمی : Jynx torquilla

اندازه : ۱۶ سانتی متر
عبوری و زمستان گذر کمیاب که ممکن است زاد و ولد کند

دارکوب بال سفید

نام علمی : Dendrocopos leucopterus
اندازه : ۲۳ سانتی متر

دارکوب کوچک

نام علمی : Dendrocopos minor

lesser spotted woodpecker/دارکوب کوچک

اندازه : ۱۴ سانتی متر
بومی

دارکوب بلوچی

نام علمی : Dendrocopos assimilis
اندازه : ۲۰ سانتی متر
بومی
دارکوب سر سرخ

نام علمی : Dendrocopos medius
اندازه : ۲۱ سانتی متر
بومی

sind pied woodpecker

sind pied woodpecker/دارکوب بلوچی

دارکوب سیاه

نام علمی : Dryocopus martius
اندازه : ۴۵ سانتی متر
بومی کمیاب
دارکوب خالدار بزرگ

نام علمی : Dendrocopos major
اندازه : ۲۲ سانتی متر
بومی
دارکوب  سبز راه راه

نام علمی : Picus squamatus

midlle spotted woodpecker/دارکوب سرسرخ

midlle spotted woodpecker/دارکوب سرسرخ

اندازه : ۳۳ سانتی متر
دارکوب باغی

نام علمی : Dendrocopos syriacus
اندازه : ۲۲ سانتی متر
بومی
دارکوب سبز

نام علمی : Picus viridis
اندازه : ۳۱ سانتی متر
بومی

Black woodpecker/ دارکوب سیاه

Black woodpecker/ دارکوب سیاه

 

 

 

 

 

 

great_spotted_woodpecker

great spotted woodpecker/دارکوب خالداربزرگ

 

 

 

 

 

 

 

scalybellied_woodpecker

scalybellied woodpecker/دارکوب سبزراه راه(شکم پولکی)

 

 

 

 

 

 

 

syrian woodpecker/دارکوب سوری(باغی)

syrian woodpecker/دارکوب سوری(باغی)

 

 

 

 

 

 

 

european green woodpecker/دارکوب سبز

european green woodpecker/دارکوب سبز

 

Tagged Under