1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این راسته، پرندگان کنار آبزی ، در اندازه و اشکال متنوع، با ویژگی زیستی متفاوت، را در بر می گیرد.

تیره ی سلیم خرچنگ خواریان

پرندگانی هستند که با آب شور دریاها و مصب ها سازگاری پیدا کرده اند.

 

تیره ی صدف خواریان

تنها یک گونه از این تیره در ایران یافت می شود.

 

تیره نوک خنجریان

 

تیره ی چاخ لقیان

دو گونه از این تیره در ایران یافت می شود.

 

تیره ی گلاریولیان


تیره سلیمیان

این تیره، پرندگان بسیاری را در بر می گیرد.

 

تیره ی آبچلیکان

این تیره، شامل پرندگانی با پاهای نسبتا بلند، بال های نوک تیز و زاویه دار و منقار دراز و باریک است.نر و ماده ی همشکل اند واغلب به صورت گروهی به سر برده و از مواد مختلف حیوانی و گاهی اوقات نیز از مواد گیاهی تغذیه می کنند.

 

تیره ی پاشلک زیباییان
تیره ی کاکایی اقیانوسیان


تیره ی کاکاییان

کاکایی ها با منقار درشت و سخت، جثه ی بزرگ و توپر دیده می شود. به صورت گروهی به سر برده و دریازی اند و پاهایشان پرده دار است، البته برخی از گونه های آن در خشکی نیز دیده می شوند کاکایی های بالغ عموما با زیر تنه ی سفید، روتنه ی خاکستری تا تیره و پاهای زرد صورتی و قرمز دیده می شوند. به ندرت در آب شیرجه می روند و اغلب آنها آشغال خوار یا مرده خوارند.

 

تیره ی پرستو دریاییان

این پرندگان با اندازه ی نسبتا متوسط تا کوچک، منقار عموما نوک تیز و بال های دراز و کشیده و دم دو شاخه می باشند. عموما روتنه خاکستری تا سیاه، زیر تنه سفید ، منقار زرد، سیاه و قرمز و پاها قرمز یا سیاه دیده می شوند. مسافت های طولانی را در هنگام مهاجرت طی می کنند. غالبا بال ها هنگام پرواز به صورت خمیده اند و پیش از شیرجه در آب اغلب کمی در جا بال زنی دارند. از ماهی تغذیه کرده و به ندرت شنا می کنند. غالبا به صورت دستجات( کلنی ) در سواحل و جزایر شنی دیده می شوند.

 

تیره ی آب شکافیان

 

آب شکاف
آبچلیک آواز خوان
آبچلیک پا سبز
آبچلیک پاسرخ
آبچلیک تالابی
آبچلیک تک زی
آبچلیک خالدار
آبچلیک دودی
آبچلیک شکیل
آبچلیک نوک سر بالا
ابیا
پاشلک بزرگ
پاشلک تک زی
پاشلک دم باریک
پاشلک زیبا
پاشلک معمولی
پاشلک کوچک
پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )
پرستو دریایی بال سفید
پرستو دریایی پشت دودی
پرستو دریایی پشت سیاه
پرستو دریایی تک زرد ( پرستو دریایی بد صدا)
پرستو دریایی تیره ( پرستو دریایی گونه سفید )
پرستو دریایی خزر
پرستو دریایی سیاه
پرستو دریایی گونه سفید
پرستو دریایی معمولی
پرستو دریایی نوک کاکایی ( پرستو دریایی نو ک کلفت )
پرستو دریایی کاکلی بزرگ ( پرستو دریایی کاکلی)
پرستو دریایی کاکلی کوچک
پرستو دریایی کوچک
تلیله ی بزرگ
تلیله ی بلوطی
تلیله ی حنایی ( تلیله ی سینه حنایی)
تلیله ی دم سفید
تلیله ی سفید
تلیله ی شکم سیاه
تلیله ی نوک پهن
تلیله ی کوچک
چاخ لق
چاق لق هندی
چوب پا
خروس کولی
خروس کولی اجتماعی (خروس کولی دشتی)
خروس کولی دم سفید
خروس کولی سینه سیاه (خروس کولی بال سفید)
دودوک
دیدومک
سلیم خاکستری
سلیم خرچنگ خوار
سلیم سینه بلوطی
سلیم شنی
سلیم شنی کوچک
سلیم طلایی
سلیم طلایی خاوری
سلیم طوقی
سلیم طوقی کوچک
سلیم کوچک
سلیم کوهی
سنگ گردان
شناگر بلوطی (فالاروپ بلوطی)
شناگر گردن سرخ (فالاروپ گردن سرخ)
صدف خوار
گلاریول بال سرخ
گلاریول بال سیاه
گلاریول کوچک
گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)
گیلانشاه ابرو سفید
گیلانشاه حنایی
گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)
گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)
گیلانشاه دم سیاه ( گیلانشاه بال سفید)
نوک خنجری ( آووست )
کاکایی ارمنی
کاکایی اقیانوسی بزرگ
کاکایی اقیانوسی دم پیچ (اسکوای دم پیچ)
کاکایی اقیانوسی دم دراز (اسکواس دم دراز)
کاکایی اقیانوسی قطبی ( اسکوای قطبی )
کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ)
کاکایی پا زرد
کاکایی پاسیاه
کاکایی پشت سیاه (کاکایی پشت سیاه کوچک)
کاکایی پشت سیاه بزرگ
کاکایی چشم سفید
کاکایی دودی
کاکایی سر سیاه
کاکایی سر قهوه ای
کاکایی سیبری
کاکایی صورتی
کاکایی مدیترانه ای
کاکایی نوک سبز

کاکایی کوچک

http://www.irandeserts.com

Tagged Under