1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این راسته شامل پرندگان کوچک حشره خوار دور پروازاست. مانند چلچله ها که درحال پرواز از حشرات تغذیه کرده و بدن باریک؛ بال های دراز و دامی شکل دارند. و نرو ماده همشکل اند.

 

تیره ی پرستویان

این تیره شامل پرندگانی است که اغلب د رهوا دیده شده و بال های کشیده و رنگ بدن عموما قهوه ای خاکستری است.

 

پرستو (بادخورک)
پرستوی دودی (باد خورک دودی)
پرستوی شکم سفید (باد خورک کوهی)
پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

Tagged Under