1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منطقه اي با وسعت 26597 هكتار واقه در جنوب شهرستان نكاء و بهشهر و بصورت جنگل هاي طبيعي بكر و رويشگاه گونه هاي مــــنحصر

به فرد گياهي علفي و بوته اي و درختچه اي و زيستگاه گونه هاي شاخص جانوري چون مرال و شوكا و پلنگ كه در راستاي صــــــــيانت از

جنگل هاي شمال و حفظ گون هاي گياهي و جانوري بعنوان پارك ملي تعيين و اختصاص يافته است.

Tagged Under