1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حد مجاز آلاينده‌هاي خروجي از اگزوز خودروها و موتورسيكلت‌ها شماره146392/42922وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 2/3/1389 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست، بنا به پيشنهاد شماره 18016ـ1 مورخ 19/3/1388 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (4) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب1374ـ تصويب نمود:
1ـ حد مجاز آلاينده‌هاي خروجي از اگزوز خودروها و موتورسيكلت‌ها به شرح جدول زير تعيين مي‌شود:


نوع خودرو : خودروي بنزيني كاربراتوري
مونواكسيدكربن : 4
(درصد حجمي) هيدروكربنهاي نسوخته : 400

نوع خودرو : موتورسيكلتهاي چهارزمانه
مونواكسيدكربن : 6
(درصد حجمي) هيدروكربنهاي نسوخته: 600

نوع خودرو : خودروي بنزيني انژكتوري
مونواكسيدكربن : 5/2
(درصد حجمي) هيدروكربنهاي نسوخته: 250

نوع خودرو : خودروهاي ديزلي سنگين و نيمه‌سنگين
مونواكسيدكربن : ميزان رؤيت دود مرئي (كدري) 8/2 درصد
(درصد حجمي) هيدروكربنهاي نسوخته: ميزان رؤيت دود مرئي (كدري) 8/2 درصد
٭يك ده هزارم درصد معادل يك در ميليون2ـ از ابتداي سال 1390 حد مجاز آلاينده‌هاي خروجي به ترتيب به (5/4) درصد حجمي براي مونواكسيدكربن (PPM450) براي هيدروكربنهاي نسوخته تغيير مي‌يابد.
3ـ كليه خودروهاي سواري بنزين‌سوز كاربراتوري توليدشده تا پايان سال 1382، از نيمه دوم سال 1389 ملزم به رعايت استاندارد فوق مي‌باشند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

Tagged Under