1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصويب‌نامه درخصوص اجراي اجباري استاندارد گازهاي خنك‌كننده شماره 104496/42039

وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 10/3/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
اجراي استاندارد گازهاي خنك‌كننده (مبرد) با شماره (10050) و با عنوان « گازهاي خنك‌كننده (مبرد) ـ ويژگيها» اجباري مي‌شود.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

Tagged Under