1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل ستاد ملي كنترل آفات و آلودگيها شماره 183058/ت43505هـ 
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت اطلاعات 
وزارت دادگستري ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 
1ـ به منظور شناسايي و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري و كنترل آفات و آلودگي‌هاي تهديدكننده منابع ملي، ستاد ملي كنترل آفات و آلودگيها به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور وزيران جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اطلاعات، دادگستري، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي‌شود. 
2ـ تصميمات ستاد مذكور در موضوع فوق در چارچوب اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصميم رييس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ است. 

Tagged Under