1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شورای عالی حفاظت محیط زیست بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست-مصوب 1353- تصویب کرد؛ بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شد.

بر این اساس، بهای پروانه ویژه شکار و صید پستانداران شامل؛ کل(هر راس) برای اتباع خارجی از 4 تا 6 هزار دلار و اتباع ایرانی از 2 تا 9 میلیون ریال، قوچ اوریال برای اتباع خارجی از 5 تا 8 هزار دلار و اتباع ایرانی 9 میلیون ریال، قوچ البرز از 5 تا 7 هزار دلار برای اتباع خارجی و برای اتباع ایرانی از 2 تا 9 میلیون ریال، قوچ ارمنی بین 6000 تا 6500 هزار دلار و 2 تا 9 میلیون ریال به ترتیب برای اتباع خارجی و ایرانی، قوچ اصفهان از 6 تا 7 هزار دلار برای اتباع خارجی و 2 تا 9 میلیون ریال برای اتباع ایرانی، آهو و جبیر از 3500 تا 4500 دلار و 5 میلیون ریال به ترتیب برای اتباع خارجی و ایرانی، با مدت اعتبار حداکثر 5 روز از تاریخ صدور تعیین شده است.

همچنین بهای پروانه ویژه شکار گراز(هر راس بر اساس طول دندان) از هزار تا 1500 دلار برای اتباع خارجی و 800 هزار ریال برای اتباع ایرانی است که طول مدت مجاز برای دریافت پروانه حدود 8 ماه است و هر متقاضی مجاز به دریافت 5 پروانه در طول فصل است.

بر اساس این مصوبه، بهای پروانه شکار خرگوش و تشی برای اتباع خارجی 40 دلار و اتباع ایرانی 150 هزار ریال با مدت اعتبار پروانه 1 ماه و شکارچی دو روز در هفته مجاز به شکار سه رای خرگوش و تشی در هر سفر، بهای پروانه شکار هر گونه از پرندگان وحشی غیر حمایت شده 50 دلار به ازای هر پرنده برای اتباع خارجی و 600 هزار ریال برای اتباع ایرانی است که مدت اعتبار شکار برای اتباع خارجی 3 روز و حداکثر تعداد مجاز صید 10 قطعه است و برای اتباع خارجی 6 ماه و چهار قطعه در هر سفر تعیین شده است.

 

Tagged Under